EU-förslag om massflykt

EU:s ministerråd tar om några veckor ställning till ett nytt förslag om hur medlemsländerna ska hantera stora flyktingströmmar.
Enligt förslaget kommer EU-länderna att erbjuda tillfälligt skydd i maximalt två år vid kriser som leder till massflykt. Men om krisen som ledde till massflykten stabiliseras kan ministerrådet när-som-helst besluta om att flyktinggruppens behov av tillfälligt skydd ska upphöra Flyktingar som kommer i stora grupper kommer dessutom att ha rätt att få sina ansökningar om asyl prövade individuellt, men enskilda medlemsländer kan välja att skjuta upp asylprövningen under den tid flyktingen fått tillfälligt skydd.