Jättetanken byggs på Norrby

Det blir en 70 meter hög gigantisk tank för att lagra värme för fjärrvärmenätet på Norrby i Borås. Efter lång debatt sa kommunstyrelsen i går ja till tanken som skall byggas ett hundratal meter från Dalbogatan.
Oppositionen protesterar mot planerna.

Vänsterpartiets Lennart Andreasson är starkt kritisk. Han vill ha tanken längre bort från bebyggelsen, bort till Getängsvägen.
Socialdemokraterna föreslår att tanken byggs på Ramnaslätt vid bergtäkten.

Tanken blir nästan dubbelt så hög som 13-våningshuset på Sjöbo och bredare än det nästan 40 meter höga och 20 meter breda höghuset på Sjöbo.
Ackumulatortanken blir 70 gånger 27 meter.
Men planerna har kommit långt och kommunstyrelsens moderate ordförande, Ulrik Nilsson, tror inte att de går att ändra.
Han tror att norrbyborna kommer att vänja sig vid akumulatortanken.