För få arrestplatser på polishuset

Det tre år gamla polishuset i Uppsala är underdimensionerat med för få platser i arresten. Sen i helgen hyr polisen även sju platser på Ulleråkersområdet.

- Vi har sett att under perioder har vi haft så hög beläggning att vi ibland fått avstå från att ingripa trots att det finns lagstöd att göra det. Däremot har vi alltid möjlighet att ingripa mot människor som begår brott. Det vi pratar om vår möjlighet att ingripa mot berusade personer. Där önskar vi att vi hade större möjligheter än vi har idag. Det säger Mattias Fällström som är stabschef vid Polisen i Uppsala län.

Redan innan det nya polishuset invigdes konstaterades att Kriminalvården inte hade tillräckligt med häktesplatser och nu visar det sig alltså att även Polisen hade behövt fler platser i arresten. Just nu är behovet av arrestplatser extra stort. Det beror på polisens nationella satsning mot utomhusvåldet, som pågår under november till och med januari. De extra platserna på Ulleråker kommer man att ha kvar under hela 2008.
- Det är alltid på förhand svårt att veta hur man ska dimensionera, men det är klart att vi behöver fler än de 16 platser vi har idag. Man gjorde bedömningen att det underlag vi hade på det gamla polishuset skulle räcka. Jag tror vi ser idag att vi skulle önska fler platser på polishuset på Svartbäcksgatan, säger Mattias Fällström.

Märta Hulth
marta.hulth@sr.se