Psykevecka i länet

Den här veckan fokuseras det extra mycket på psykisk ohälsa och runt om i länet ordnas det bland annat föreläsningar och kulturella arrangemang.

- Den psykiska hälsan angår alla, säger Maria som är medlem i RSMH (Riksförbundet Social och Mental Hälsa) i Umeå.

Det är för att öka medvetenheten kring folkhälsoproblemet psykisk ohälsa som en rad organisationer tillsammans har planerat och arrangerat denna årligt återkommande temavecka.

På Kärnhuset i Umeå har RSMH, som är en av arrangörerna, sin verksamhet och här kommer det att hända mycket under Psykeveckan, berättar Anders Eriksson på Kärnhuset i Umeå som tycker att egentligen borde psykisk ohälsa uppmärksammas året runt.