Oenighet kring barnomsorg i Mullsjö

Frågan om hur mycket barnen i Mullsjö får kosta, det är den stora stötestenen bland politikerna i kommunen just nu.
Trycket på förskolan i Mullsjö är hårt, omkring 40 barn står i kö till en förskoleplats. Och frågan om att bygga ny förskola eller inte splittrar politikerna.

Senare idag ska kommunfullmäktige bestämma hur mycket pengar, som ska avsättas till barnomsorgen och det råder minst sagt oenighet i frågan.

- En nybyggnation är den bästa lösningen och vi vill avsätta 15 miljoner kronor i budget för detta, säger Andreas Carlson, kristdemokratisk ledamot i barn- och utbildningsutskottet i Mullsjö.

- Hade jag inget ansvar för ekonomin, så kunde jag föreslå två dagis för 40 miljoner, för sitter man i opposition kan man hitta på vad som helst, säger Johnny Nielsen från Mullsjö Framtid.

Från majoritetens sida vill man istället avsätta 3,8 miljoner.

Det var ju just den här frågan, om hur man ska lösa problemet med köerna till förskola, som gjorde att alliansen sprack i Mullsjö kommun för ungefär tre veckor sen.

Också vänsterblocket vill satsa omkring 20 miljoner på barnomsorgen.

Men majoriteten, med Mullsjö framtid i spetsen, tycker alltså inte att kommunen har råd med någon som helst nyinvestering och dess senaste förslag är istället att öppna en förskola i det så kallade allaktivitetshuset, den gamla industrilokalen utmed järnvägen i Mullsjö, ett hus som kommunen inte äger.

- Mitt i centrum istället för långt upp i urskogen som bygget var tänkt, säger Johnny Nielsen.

Att det till exempel inte finns några toaletter eller något kök i de här lokalerna är inget som bekymrar Johhny Nielsen, som menar att ägaren i så fall ska sätta in toaletter och att mat får hämtas någon annanstans ifrån.

Att det här i längden skulle bli dyrare än att bygga en ny förskola tror han inte. Men Andreas Carlson är skeptisk:

- Det finns inget kök och inga toaletter, så det kommer medföra en investeringskostnad även i det här förslaget, säger han.

Reporter Helen Birch
 helen.birch@sr.se