SD får observatörsplats i Uddevalla kommunstyrelse

Sverigedemokraterna kommer att få en observatörsplats i kommunstyrelsen i Uddevalla. Beslutet kommer att tas på nästa kommunstyrelsesammanträde. Det säger kommunalrådet Staffan Cronholm (m) till Sveriges Radio Väst.

Anledningen är att vänsterpartiet redan har en sådan obeservatörplats då måste Sverigedemokraterna, som också är representerade i kommunfullmäktige, behandlas likandant.

En observatör får inte delta i kommunstyrelsens beslut, men yttra sig och anteckna avvikande mening i kommunstyrelsens protokoll.

Obeservatörerna får heller inget arvode men får ersättning för förlorad arbetsinkomst under den tid som de sitter med på kommunstyrelsesammanträdet.