Lägergård säljs trots protester

Lägergården Lillebo i Enköping ska säljas. Det beslutet tog igår kyrkonämnden, trots att 15-20 ungdomar protesterade mot att ”deras” lägergård nu ska säljas för minst sju miljoner kronor.

- Vi skrek ”Återremittera kyrkonämnden” och så skrek vi ”Bevara Lillebo”, säger Maja Samuelsson en av de protesterande ungdomarna.

- Jag tycker inte det är rätt att ta bort det som tillhör oss ungdomar. Det vi har att åka till tar man bort för att bevara kyrkorna. Visst är kyrkorna viktiga att bevara, men de har stått där i hundra år. De klarar fem år till, säger Maja Samuelsson.

Pengarna som kommer in från försäljningen, minst sju miljoner kronor, ska gå till att renovera Enköpings kyrkor.

- Det är välkomna pengar. Vi har stora behov, inte minst i våra tjugo kyrkor i samfälligheten, som kräver ett ständigt underhåll och upprustning, säger kyrkonämndens ordförande Mats O Karlsson, socialdemokrat.

Att kyrkonämnden nu tagit beslutet att sälja lägergårdarna Lillebo och Mälarvik betyder inte att Svenska Kyrkan i Enköping ska upphöra med lägerverksamhet.

- Lägerverksamheten ska fortsätta. Det finns många sätt att bedriva läger. Det är vanligt att Svenska kyrkans ungdomar och konfirmander bedriver läger på gårdar som inte drivs och ägs av Svenska Kyrkan, säger Mats O Karlsson.

Ett slutligt beslut om försäljning tas av kyrkofullmäktige i Enköping.

 

Bengt Götegård
bengt.gotegard@sr.se

Erik Svensson
erik.svensson@sr.se