Mölndal vill bli del av Göteborgs stadstrafik

Från årsskiftet vill Mölndal ingå i Göteborgs stadstrafik. Mölndals kommunstyrelse anser att det inte att bara är att gå efter kommungränserna om miljömålen för Göteborgsregionen ska uppnås.

En gemensam kollektivtrafikstruktur där Mölndals stads norra delar kopplas samman med Göteborg är en förutsättning för att nå de regionala målen, anser man.

Ett av de målen är att kollektivresandet år 2025 ska ha ökat från dagens 25 procent till 40 procent. Det skriver Göteborgs-Posten.