Nerdragning av nattpersonal

Socialförvaltningen i Falun föreslår nu att den nattbemanning som finns på kommunens servicebostäder tas bort. Med det här förslaget hoppas förvaltningen spara uppåt 12 årstjänster.

På sex servicebostäder i Falun har man gjort så kallade konsekvensanalyser, där man undersökt vad det får för konsekvenser att ta bort nattbemanningen.

Den visar att det på var och ett av boendena finns hyresgäster som klarar sig bra utan nattpersonal men också att det finns personer som inte gör det. Därför föreslår socialförvaltningen att man istället inför ett mobilt nattstöd, som går ut på att man ringer när man behöver hjälp.

Risken med ett sådant nattstöd, är att flera av dom som är i behov att nattpersonal inte är kapabla att själva ringa efter hjälp om så behövs. Det finns också dom som skulle ringa i tid och otid, säger en av enhetscheferna till Dalanytt.

En annan lösning som föreslås är att man helt enkelt delar på brukarna. Man placerar dom som behöver nattpersonal i några hus och dom som inte behöver i några andra.

Om nattbemanningen skulle tas bort på alla sex servicebostäderna skulle det innebära ett besparing på tolv årsarbetare.