Rekordmånga örnar födda i länet

Rekordmånga örnungar har kläckts i länet under 2007. Det visar den inventering som länsstyrelsen gjort.

Drygt 30 kungsörnsungar har fötts i länet i år.