Försök med anonyma ansökningar

Kungsbacka kommun har försökt få svar på frågan om det är lättare att få jobb för invandrare om de som anställer personal inte kan se vad de sökande heter.

Kungsbacka kommun ville se om det blev lättare för personer med utländsk härkomst att få jobb som förskollärare eller undersköterska om de som anställer inte kan se från början vad de sökande heter.

Det visade sig att två av de fem förskollärarjobben där man hade avidentifierade ansökningar gick till personer med annan etnisk bakgrund. Men en av dem var inte särskilt hemlig för hon gick direkt till chefen och sökte jobbet.

Och det är svårt att jämföra med de fem tjänster där folk sökte med namnen synliga, för bara två av de fem tjänsterna tillsattes över huvud taget.

När det gäller undersköterskorna var det bara svenska kvinnor som fick jobb, oavsett om ansökningarna var avidentifierade eller inte.

Politikerna i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott vill inte stänga dörren helt för att arbeta med anonyma ansökningar i framtiden. Men å andra sidan blir det inte heller några nya försök just nu.