KS-ja till köp av prästgård i Torsås

Det mesta tyder på att Torsås kommun köper in prästgården i Gullabo för att använda inom barnomsorg och skola, istället för att renovera slöjdhuset som är alternativet.

Under måndagen röstade först barn- och utbildningsnämnden för köp av prästgården. Kommunstyrelsens arbetsutskott röstade sedan emot och på kvällen sa kommunstsyrelsen ja till köp med en rösts övervikt.

Det slutgiltiga beslutet tas vid ett extra kommunfullmäktigemöte tisdag kväll.