Allt fler gymnasielärare saknar lärarexamen

Gymnasieskolans resultat har inte förbättras under de senaste åren och allt för få elever klarar gymnasieskolan. En allt större andel av lärarna i gymnasieskolan har inte lärarexamen. Det råder stor brist på yrkeslärare, och många lärare bedömer att de inte har kompetens och möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. Detta framgår av Skolverkets årliga lägesbedömning till regeringen.

I lägesbedömningen 2007 pekar Skolverket på att gymnasieskolan inte utvecklas i positiv riktning. Trots att nästan alla elever går direkt från grundskolan till gymnasieskolan är det bara knappt 70 procent av eleverna som klarar av sina gymnasiestudier på avsedda tre år. Efter fyra år har 75 procent klarat att få slutbetyg. Så har det sett ut under de senaste åren.