Konkurserna på Gotland ökade

Antalet konkurser bland svenska företag minskar stadigt - men Gotland går just nu mot strömmen.

För perioden från januari till och med oktober har företagskonkurserna i hela landet sjunkit med sex procent.

Statistiken för de senaste fem åren visar att konkurserna i Sverige gått ner markant - från nästan 6000 konkurser 2003 till till drygt 4000 i år.

Men på Gotland har konkurserna ökat något på ett år. Under perioden januari till oktober förra året gick 13 företag i konkurs, under samma tid i år blev det konkurs för 15 företag, en ökning med 15 procent.

Det finns dock flera andra län i landet där konkurserna gått upp mer än på Gotland.