Handmark - domare vid Eksjö tingsrätt?

Kammaråklagare Erik Handmark föreslås bli ny domare vid Eksjö Tingsrätt. Enligt en samlad bedömning från Domstolsväsendets förslagsnämnd  har Handmark en juridisk skicklighet och goda vitsord som kammar- och specialiståklagare.

Handmark var bland annat åklagare i det uppmärksammade fallet Bobby.

Nämnden har Erik Handmark som sitt förstahandsval. Det är regeringen som tillsätter domare.