Samhällsbyggnadsnämnden i Härnösand JO-anmäld

Justitieombudsmannen har beslutat att granska samhällsbyggnadsnämnden i Härnösand då en privatperson inte fått ut allmänna handlingar gällande ett ärende som gällde honom själv. Utlämningar av allmänna handlingar ska ske skyndsamt, men när det gått över en månad och efter två påstötningar anmälde han händelsen.