Friska gamla hjärnor blir också vilsna

Om en äldre person börjar gå vilse kan det finnas skäl att misstänka demenssjukdom. Men ny amerikansk forskning visar att äldre som börjar få svårt att orientera sig inte alls behöver vara drabbade av sjukdom.

Svårt att hitta vägen är också en helt vanlig förändring i friska hjärnor som åldras utan sjukdom, enligt resultat som presenterades på den stora hjärnforskarkonferensen i San Diego igår. Och det är ända 9 av 10 hjärnor som åldras utan sjukdom, men de friska aldringarna har forskarna inte varit lika intresserade av.

Men det är en särskild viktig del av vår formåga att orientera oss som många av oss tappar när vi blir äldre, enligt Scott Moffat vid Wayne State University i Detroit. Enligt hans studier är både unga och gamla bra på att komma ihåg kännetecken längs vägen men de gamla har svårt att koppla dem till vad som ska göras, om man till exempel ska svänga vänster eller höger vid kyrkan. De är heller inte så bra på att sålla bort oviktiga kännetecken, som man bara ska passera, från dem som fanns där något skulle hända. Det är något de yngre klarar mycket bättre. Och det här hänger ihop med naturliga åldrandeproecesser i hjärnans hippocampus.

Men känner man till sina brister kan det gå lättare att motverka dem, tror Scott Moffat. Det rapporterar Lena Nordlund på plats i San Diego.