Tekniska Verken sponsrar proffesur

Tekniska Verken i Linköping satsar 30 miljoner kronor under tio år för att inrätta en professur i miljöteknik och energi på Linköpings universitet.

Pengarna går till nystartade Miljöteknikcentrum som drivs av delar av näringslivet, universitetet och Linköpings och Norrköpingskommuner.