JämO granskar länsstyrelsen

Jämställdhetsombudsmannen JämO ska granska hur 200 arbetsgivare sköter sin lönekartläggning och hur förhållandet mellan mäns och kvinnors löner ser ut.

Bland de granskade den här gången finns 36 myndigheter, däribland länsstyrelsen, Kronofogdemyndigheten och Luftfartsstyrelsen i Östergötland.