Läget i Irak prövas igen av domstol

Frågan om det råder en inre väpnad konflikt i Irak ska prövas igen av Migrationsöverdomstolen. Advokat Bengt Nergård har överklagat en tidigare dom i Migrationsdomstolen som gäller en 51-årig man från Irak.

Bakgrunden är att Migrationsverket i juli beslutade att mannen ska avvisas, efter det att Migrationsöverdomstolen slagit fast att det inte råder någon inre väpnad konflikt i Irak.

Det betyder att irakier inte får asyl som grupp, utan måste visa att det finns ett hot mot dem personligen.