2 850 i vinst per lägenhet

Gotlandshem gör varje år en vinst på 2 850 kronor per lägenhet. Därmed hamnar Gotlandshem i mitten av den lista som hyresgästföreningen gjort över hur mycket hyresvärdarna tjänar på hyresgästerna.

Mest tjänar det allmännyttiga bostadsföretaget Sollentunahem med drygt 13 000 i förtjänst per lägenhet och år.

Bland de som tjänar minst finns Kalmarhem med en vinst på drygt 300 kronor per lägenhet och år.

Undersökningen har gjorts av hyresgästföreningen och redovisas i tidningen Hem & Hyra.