Sollefteå kommun bryter mot lagen

Sollefteå kommun bryter mot jämställdhetslagen. Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att upprätta lönekartläggningar för att jämföra kvinnor och män med likvärdiga arbeten. Trots att det ska göras varje år har kommunen inte gjort detta sedan 2002.

– Vi har inte uppfyllt lagens andemening fullt ut. Vi har haft vakanser och har då varit tvungen att prioritera andra saker före, säger Agneta Sundqvist Högberg, personalstrateg vid Sollefteå kommun.

Har lönekartläggningen ramlat mellan stolarna?

– Den har inte fått den tid som den förtjänar.

Vad har ni satsat på i stället?

– Vi har jobbat en hel del med utbildning inom jämställdhetsområdet. Det tror jag på sikt kan lyfta fram en hel del värderingar kring kvinnligt och manligt, och indirekt hur man sätter lön.

När jämställdhetslagen skärptes 2001 blev det också ett krav att likvärdiga arbeten skulle jämföras ur ett jämställdhetsperspektiv, eftersom kvinnor och män finns i olika branscher som gör i princip likvärdiga arbeten.

Det har Sollefteå kommun alltså inte gjort på fem år.

Frågan är om det fått några konsekvenser för jämställdheten i Sollefteå.

– Vi har haft ambitionen att se på lönesättningen ur ett jämställdhetsperspektiv, men jag kan inte vara säker på att vi har klarat det fullt ut, säger Agneta Sundqvist Högberg.

Marcus Olofsson
marcus.olofsson@sr.se