Skadeläget på Morgonskiftet

2007-11-06: Johanna borde verkligen sluta med hockeyn. Det tycker dom i alla fall på akuten på Länssjukhuset Ryhov.