Konkurserna ökar i Västmanland

Sedan oktober förra året har antalet företagskonkurser i Västmanland ökat med 33 procent. Därmed går länet mot strömmen i landet som helhet.

Sett till Sverige som helhet har företagskonkurserna minskat med sex procent under mätperioden oktober 2006 till oktober 2007, från redan rekordlåga nivåer.

Sett över hela landet visar de svenska företagen alltså en positiv utveckling, och det tros främst bero på ökad omsättning och effektiviseringar.