Mölndal satsar på att göra gatumiljön tillgänglig för alla

Höga trottoarkanter, gropar i gatan och stolpar som står i vägen är hinder som ska bort när gatumiljön i Mölndal nu ska göras tillgänglig för alla.

Satsningen görs i enlighet med riksdagens fastställda mål till 2010 om att alla kommuner ska göra det enkelt att ta sig fram oavsett handikapp eller funktionsnedsättning.

För personer med rullstol eller rollator innebär det exempelvis att trottoarkanter i gathörn jämnas ut. För synskadade flyttas stolpar eller märks med reflexer.

Områdena Bifrost och Bosgården är så gott som klara. Näst på tur är områdena Jungfruplatsen, Solängen och Lindhaga. Därefter fortsätter arbetena fram till 2010 med övriga kommundelar. 

- Krutet läggs särskilt där det rör sig många människor och ambitionen är då att få genomgående stråk så att man kan ta sig från punkt A till punkt B utan svårigheter, säger Ulf Bredby, trafikingenjör på gatukontoret.