Stopp för anonyma pengadonationer

Det är slut på anonyma pengadonationer och på alla inbetalningar där det inte finns fullständig information om givaren. Vid större inbetalningar är bankerna skyldiga att även kontrollera uppgifterna. På så sätt vill EU motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Intervju med finansdepartementets departementssekreterare Johan Fallenius och generalsekreteraren för frivilligorganisationernas insamlingsråd Erik Zachrison

Reporter: Olgica Lindquist

Beslutet gäller alltså på europeisk nivå och under tiden då man väntar på att en svensk lag ska intas gäller den europeiska förordningen.

Johan Fallenius, departementssekreterare, förtydligar att förordningen redan är i kraft från 1 januari i år i och med det att Sverige har avstått från att söka avsteg från förordningen. Dock är en svensk lag att vänta till början av april då även sanktionerna fastställs.

Generalsekreteraren för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Erik Zachrison är oroad.

Lagen kan leda till minskat klirr i kassan hos deras medlemmar. Stora insättningar väcker uppmärksamhet och många donatorer väljer att vara anonyma. Nu fråntas de en sådan möjlighet.

Insamlingsrådet omfattar ca 80 organisationer bland andra Cancerfonden, Rädda barnen, Svenska kyrkan och Röda Korset. Erik Zachrison anser att finansdepartementet borde tänka om och hjälpa dessa organisationer. Enligt honom kan man både säkra insamlingen och bekämpa missbruket - detta genom att man skapar undantag från regeln för dem som har 90-konton. Ett 90-konto är ett kontrollerat insamlingskonto som hårt bevakas av Stiftelsen för Insamlingskontroll.

Finansdepartementets Johan Fallenius anser dock att detta inte är så enkelt: Sverige bedöms inte ha den kontrollen av välgörenhetsorganisationer som skulle krävas för något undantag.

Det är därför Sverige, till skillnad från en del andra länder, har avstått från att söka undantag från förordningen -något som alltså enligt EU:s regler är möjligt att göra.

Och medan den ena sidan lutar sina beslut på EU:s bestämmelser som borde tillgodoses och den andra hoppas att antalet användare av det så kallade 90 kontot utvidgas eller att de närvarande undantas från förordningen - vilket enligt dem skulle uppfyllt kraven som ställs på EU:s nivå - växer hotet att de som gåvorna är menade för blir påtagligt drabbade. Det är därför Erik Zakhrison hoppas att sista ordet ännu inte är sagt. Lagförslaget har dock nyligen godkänts av Lagrådet.