Råttor och möss flyttar in i husen

Nu börjar råttor och möss söka sig inomhus inför den stundande vintern. Det är framför allt bostäder som drabbas men även företagslokaler ligger i riskzonen.

Kenneth Nordström på Anticimex har just nu fullt upp med möss och råttproblemet:

– Det ringer väldigt mycket, både företag och villakunder, säger han.

Kenneth Nordström ser det här som ett problem som återkommer varje år men det finns en hel del man kan göra för att undvika att råttor och möss tar sig in i husen och företag.

– Om man kastar ut mat till fåglarna så ska man undvika att göra det precis utanför huset, för mössen bosätter sig gärna i närheten av där maten finns. Se till att man håller sopor skyddat och undvika spill, sen kan man försöka täta håligheter och sprickor, säger han.

Ida Björnstad
ida.bjornstad.sr.se