Återskapad natur

De kommande fyra åren skall flera av Hallands naturreservat röjas och omformas till sin ursprungliga miljö.

Länsstyrelsen i Halland har skrivit ett fyraårigt avtal med tre miljövårdsföretag som ska genomföra arbetet. Först ut blir tre reservat i Kungsbackafjorden. Det är Brokö, där all gran  tas bort och ersätts med gräsmark. På Ramnö ska norra delen av ön röjas till en öppen kusthed och på Hällesö ska den betade arealen utökas. Näst i tur står Vendelsö och Älmö norr om Bua, och Stensjöstrand i Steninge-reservatet. För att inte störa fågellivet får inga arbeten ske under våren och öarna i Kungsbackafjorden beräknas vara färdigröjda den siste mars.