Fler inom äldreomsorgen har eget rum

Allt fler inom äldreomsorgen behöver inte dela rum med flera andra och allt fler har egen toalett.

Enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting var det för sju år sedan 27 000 äldre som saknade egen toalett och dusch mot 4 000 i dag.

7 000 delade då rum med flera andra, mot 1 800 i dag. I dag får 140 000 äldre än 65 år hemtjänst, vilket är en ökning med 12 procent på sju år.