Stora säkerhetsbrister vid TGOJ

Järnvägsstyrelsen har hittat brister i säkerhetskontrollerna vid TGOJ:s vagnverkstad i Eskilstuna. Det kan, enligt myndigheten, leda till att vagnar som varit inne för reparation sätts i trafik utan att säkerhetsfunktionerna har kontrollerats fullt ut. I ett föreläggande kräver myndigheten att TGOJ skärper rutinerna vid reparationerna.