Ökad tillväxt inom industrin 2008

Finansoron och den ekonomiska nedgången i USA påverkar exporten negativt. Trots detta blir även nästa år ett år med tillväxt för den svenska industrin, enligt branschorganisationen Teknikföretagens nya konjunkturprognos.

Även antalet anställda väntas öka ytterligare. Men enligt chefekonomen Anders Rune kommer uppgången att begränsas av ökad brist på nyckelpersonal.

Aktiviteten är fortsatt hög i flertalet industriföretag och orderstockarna är stora.

Sammantaget väntas industrin öka sin produktion nästa år med cirka fem procent.