300 skrottjuvar gripna i länet

Hittills i år har polisen i Västra Götaland gripit runt 300 skrottjuvar. Och det är resultatet av polisens särskilda satsning på att bekämpa metallstölderna.
Det säger Johan Lundberg som är ansvarig för polisens arbete mot metallstölderna i Västra Götaland.

Koppar är en metall som det är stor efterfrågan på, inte minst från Kina. Det är denna efterfrågan som drivit upp värdet på koppar, så att kilopriset som skrotjuven tjänar kan uppgå till 40-50 kronor.

Många av skrottjuvarna är knarkmissbrukare som ständigt är i behov av pengar, och som ser det här som ett mer lönsamt och riskfritt jobb än annan brottslighet.

Man bedömer att hundratals ton metall stulits i Västsverige senaste året. Hanteringen är så lukrativ att även organiserad brottslighet väljer skrotstölder före knarkhandel.

- Nycklen är att sätta press på skrotbranschen och få bort de oseriösa handlarna. Då krävs andra metoder än traditionellt polisiära, säger Johan Lundberg som är ansvarig för polisens arbete mot metallstölderna i Västra Götaland.