Konkurserna minskar något

Företagskonkurserna i Värmland har hittills i år minskat med en procent.

Rikssnittet är en minskning på sex procent jämfört med januari  t o m oktober 2006. När två månader återstår av det här året har 88 värmländska företag gått i konkurs. Det visar siffror från affärs-och kreditupplysningsföretaget UC.