Kvarteret Stäven behöver saneras

Det är i stort sett bara kvarteret Stäven inom Gotlandhem som behöver saneras från PCB-gifter.

Men hyrorna kommer inte att påverkas eftersom det finns kapital avsatt för saneringen. Men hyresgästen drabbas ändå, enligt Carl Eklund som är vd på Gotlandshem. 

Saneringen kommer att ske utan att hyresgästerna behöver flyttas och saneringen kan börja om något år.

På fastighetsägareföreningen säger Göran Örtbrant att han inte tror att det finns några privata hyreshus som behöver saneras.