Avhopp efter hot om nedlagd flygplats

Borås stads representant, Peter Skoglund, i flygplatsföreningens styrelse avgick idag. Orsaken är att stadens politiska ledning överväger att stänga Viareds flygplats för att göra industrimark av den.

Flygklubbarna i Borås och den borgerliga politiska ledningen i staden ligger i konflikt, efter hotet om att flygplatsen kan komma att läggas ner.

Peter Skoglund sitter i styrelsen på flygplatsföreningens begäran. Föreningen har velat ha en förbindelse med kommunen, där Skoglund alltså är tjänsteman.

Skoglund säger att han under de 20 år han suttit i föreningen har knutit personliga vänskapsband med flygarna och att han kommit i en omöjlig ställning efter Boråspolitikernas förslag att stänga flygfältet.