Vindkraft i Luleåfastigheter

Fastighetsbolaget Galären i Luleå och Luleå Energi har tecknat, en avsiktstsförklaring, ett så kallat letter of intent, för att tillsammans utveckla projekt för vindkraftsproduktion. Samarbetet skall ske på lika basis med 50 procent vardera av framtida ägande.

Luleå Energi ser en möjlighet att producera mer egen energi på ett ur miljöperspektiv bra förnyelsebart sätt.

Galären ser samma perspektiv men från ett energiförbrukningshåll. Galären köper idag runt nio gigawattimmar på årsbasis från Luleå Energi.

Parterna har även träffat avtal om leveranser av garanterad vattenkraft producerad el från Luleå älv för de närmaste två åren varefter parterna hoppas att vindkraftsproduktionen skall börja leverera el.

På Galären uppger vd Gunnar Tåhlin att det kan vara en framtida konkurrensfördel vid uthyrning av lokaler att kunna erbjuda lokalproducerad el.