Oenighet om sydnärkebo ska få ha djur eller inte

Länsstyrelsen i Örebro län fortsätter att hävda att en djurägare i sydnärke inte bör få ha djur. Länsstyrelsen gav mannen djurförbud tidigare i år när det visat sig att mannens kor var magra och det saknades ligghallar för korna.

Länsrätten upphävde djurförbudet och menar att mannen har förbättrat skötseln av korna. Länsrätten skriver också i sin dom att det är uppenbart att mannen inte kommer att upprepa den tidigare dåliga djurhållningen.
Men där är alltså Länsstyrelsen av annan åsikt och överklagar därför Länsrättens dom till kammarrätten.