ITT Flygt har synpunkter på vården

ITT Flygt ställer krav på primärvården i Emmaboda sedan de fått vänta upp till 3 månader på att få sjukgymnaster till sina anställda.

Företaget jobbar mycket med förebyggande rehabilitering för sina anställda - det kravet har det på sig från Försäkringskassan. Men rehabiliteringen har varit svår att hålla igång i år när väntetiderna till sjukgymnasterna varit så långa.

ITT Flygt kräver nu att bemanningen av sjukgymnaster borde ändras så att väntetiden sjunker till 2 veckor.