Språket den 6 november Fådda blommor och undfådd nåd - om möjliga och omöjliga böjningar

Många lyssnare har hittat exempel på ord med flera varianter och undrar nu om vad som är rätt. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar dem:
- betalat eller betalt?
- fådda blommar och undfådd nådd
- skida, men skidra?
- växt eller vuxit?
- annorlunda går bra, annorlundare mera tveksamt
- en ’illa behandling’ låter illa. Varför?
- varför kan man inte säga ’ett kult party’?
- varför sambos, inte sambor
- ’metrar’ går bra men inte ’minutrar’