Socialstyrelsen kritiserar SU:s kvinnoklinik

Kvinnokliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset får allvarlig kritik av Socialstyrelsen för brister i behandlingen av en gravid kvinna. Enligt Socialstyrelsen kan det inte uteslutas att fördröjningen av vårdinsatser bidrog till att kvinnan avled.

Kvinnan som hade en immunbristsjukdom fick en ny medicin i samband med sin graviditet. I december drabbades hon av hög feber men kvinnoklinken skickade hem henne två gånger utan att ha blivit undersökt av läkare. Socialstyrelsen är mest kritisk till att behandlingen av den akut sjuka kvinnan dröjde men också till att samtalen med henne inte fördes med hjälp av tolk när hon fick sina nya medicin.