Stor brist på lärare

Bristen på behöriga ämneslärare på gymnasiet och Komvux kan komma att fördubblas till år 2008. Då kommer det att saknas 5 300 behöriga lärare, visar en prognos från statistiska centralbyrån, SCB, som Skolverket publicerar idag.
Skälet är att antalet elever på gymnasiet då ökar kraftigt (med 30% jämfört med 1999) samtidigt som många ämneslärare kommer att gå i pension. Antalet nyutexaminerade lärare från lärarhögskolorna kommer inte att räcka till för att täcka behoven, enligt beräkningarna. Bristen på behöriga lärare kommer att vara störst i ämnena svenska, matematik och engelska.