Vägarna på Fårö behöver rustas upp

En Fåröbo vill att kommunen rustar upp vägarna på Fårö. Han skriver i ett medborgarförslag att det är troligt att det blir ett Bergman-center på Fårö.

Då kommer kommer det att ordnas turer för att se på en del inspelningsplatser som användes i Ingmar Bergmans filmer.

Särskilt tycker han att väg 199 från Broa över Dämba till Fårö kyrka behöver asfalteras. Idag är det oljegrus på vägen, men det slits snabbt sönder på somrarna, tycker mannen som själv bor vid Hammars.

Med ännu fler besökare i Bergmans fotspår så kommer trafiken på vägen öka ännu mer. Dessutom kan vägen skyltas som cykelväg, och då kommer cyklister på väg till Sudersand bort från huvudvägen under nästan en mil.