Goda utsikter för afrikanska länder

Ekonomin i många afrikanska länder har vuxit under de senaste tio åren och har en potential att kunna växa snabbt också under de kommande tio, femton åren. Det säger Världsbankens vice ordförande Michael Klein.

– Man måste inte vara ett perfekt land eller en perfekt affärsmiljö för att växa. Om du är fattig men kan göra framsteg så kan du växa snabbt, säger han.

Michael Klein jämför utvecklingen i afrikanska länder med den i asiatiska. Men enligt honom händer nu allt mycket fortare. Den afrikanska ekonomin har tagit fart under de senaste tio åren och flera länder uppvisar en tillväxt på mellan fem och åtta procent.

Hinder på vägen
Det finns flera saker som hindrar ekonomierna att ta fart på allvar. Brist på inhemsk tillverkningsindustri, dålig infrastruktur och låg utbildningsnivå är några exempel.

Men Michael Klein menar att det inte behöver innebära hinder.

– Under de kommande tio till femton åren skulle Afrika, tekniskt sett, kunna vara fullt av framgångshistorier. Det är inte säkert, men möjligt att man kan nå lika långt som Korea till exempel, säger han.

Svårt förutspå framgångsrika sektorer
Vilka områden som skulle kunna växa är svårt att sia om. I Nigeria blev det varken bilar eller olje-, gas- och mineralindustrin som man skulle kunna tro, utan filmindustrin som skulle bli näst största arbetsgivaren.

– Nigerias filmindustri, kallad Nollywood, producerar filmer för en afrikansk publik på löpande band och det var knappast en kalkyl från början. Hur mycket man än spekulerar om vilken industri som kommer att ta fart härnäst kommer det att bli en överraskning, tror Michael Klein från Världsbanken.

Margareta Svensson, Johannesburg
margareta.svensson@sr.se