Skanska vill ta sten i Hejdeby

Vid Tibbles i Hejdeby vill Skanska utvinna 200 000 ton sten per år i 20 år.

Inledande samråd med länsstyrelsen har påbörjats och samråd med kringboende pågår också.

Verksamheten kommer att ske så att påverkan på grundvattnet blir så liten som möjligt.