Brott mot Reach kan ge fängelse

Den som bryter mot kemikalielagen bör kunna straffas med böter eller fängelse i högst två år. Det föreslås i en utredning, som arbetar med Sveriges anpassning till EU:s nya kemikalielagstiftning, Reach.

I ett delbetänkande föreslår utredningen att man bland annat ska straffbelägga brott mot registreringsplikten och brott mot kravet på tillståndsprövning för vissa kemikalier.

Även företag som inte informerar konsumenter om farliga ämnen bör straffas enligt utredningen.

Reach börjar gälla i sin helhet nästa sommar.