Inga universitetsstudier för Mårdaklevsmördaren

Det blir ingen permission för Mårdaklevsmördaren.

Han vill studera till pastor men får inte komma ut från sjukhuset där han vårdas.

Mannen som dömdes för morden på ett behandlingshem i Mårdaklev i mars för drygt tre år sen vill bli pastor och läsa religionsvetenskap på univeristetet i Växjö.

Men nu fastslår alltså kammarrätten länsrättens dom efter att mannen överklagat det tidigare beslutet.

Sammanlagt gäller det föreläsningar på universitetet under sex timmar i veckan vid tre tillfällen per vecka.

Överläkaren vid den avdelning där mannen vårdas hävdar att permission under eget ansvar behövs som ett led i rehabiliteringen och att det inte skulle medföra någon risk att låta mannen vistas utanför sjukhusområdet på egen hand.

Mannen anses inte längre lida av någon psykisk störning så länge han tar sin ordinerade medicin men både länsrätten och kammarrätten anser att det gått för kort tid sen händelserna på behandlingshemmet i Mårdaklev.