Handelsprogrammet flyttar från Katedralskolan

Trots protesterna från eleverna flyttar handelsprogrammet i Lund från Katedralskolan till gymnasieskolan Vipan. På tisdagskvällen tas det definitiva beslutet vid ett sammanträde i utbildningsnämnden.

Flytten av handelsprogrammet från Katedralskolan till Vipan är kontroversiell. Eleverna vill inte flytta från centrala Lund och politikerna menar att Katedralskolan är för trångbodd.

På måndagskvällen hade de borgerliga partierna gruppmöte och då beslöt man sig för att låta de som redan går på programmet gå kvar. Men de som börjar handelsprogrammet till hösten får gå hela sin gymnasieutbildning på Vipan.