Nedgrävda elledningar invigda i Vissefjärda

Elbolaget Eon håller på att att gräva ner elledningar för att leva upp till kraven på obrutna elleveranser i framtiden, ett krav som kommit som en direkt följd av de senaste årens stormar.

Eon satsar totalt 12 miljarder fram till 2010 på att gräva ner sina luftledningar och på tisdagen var den första etappen i länet klar, i Vissefjärda i Emmaboda kommun.