Sågverken tappar trots högkonjunktur

Norrlandsfondens konjunkturbarometer över näringslivet visar att högkonjunkturen fortfarande är mycket stark. Bäst går det för verkstadsindustrin, byggindustrin, gruvindustrin, detaljhandeln och turismen som jämnat ut sig året runt. Men på sågverksområdet syns en avmattning. Även byggsektorn tros få en nedtrappning på grund av ränteläget och knapp tillgång på arbetskraft.

90 företagare som har över 100 anställda har tillfrågats i SCB:s och Norrlandsfondens konjunkturbarometer som gäller de nordliga länen: Jämtland, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Förra årets konjunkturbarometer visade toppresultat för Norrbotten, men i år har Jämtland passerat till toppen.

Det är inte bara industrin som har gått bra i år. I den nu mer mogna konjunkturen har tjänstenäringarna, som traditionellt ligger i en sen konjunkturfas, ryckt fram snabbt. Inom detaljhandeln och uppdragsnäringen finns största optimismen inför våren.

- Norrlandslänen leder nu konjunkturen i Sverige . Det är utomordentligt glädjande att vi bidrar starkt till den goda ekonomiska utvecklingen i Sverige, säger Lars-Olov Söderström, vd Norrlandsfonden.

Inger Marklund SR Norrbotten