Kommunen tjänar på felparkerare

Felparkerare bidrar med 2,5 miljoner kronor om året till Gotlands kommuns kassa. Pengarna används bland annat till förbättringar av gator och vägar.

Hur stor avgiften blir beror på hur illa man parkerat. Den högsta avgiften är på 800 kronor, medan det kostar 350 kronor att glömma bort att ställa rätt tid på parkeringsskivan.